Peći na pelete za centralno grijanje

Funkcija ovih peći je zagrijavanje vode za primarni sustav centralnog grijanja ili ugradnja u postojeći sustav toplovodnog centralnog grijanja

  • Programiranje (timer): dnevno, tjedno i za vikend, u dva vremenska razdoblja
  • Elektronička kontrola – elektronička kontrolna ploča za upravljanje radom
  • U pećima su serijski ugrađeni pumpa, automatika te sigurnosna i odzračna grupa