Ventilacijske rešetke i distributeri

Zidne i stropne rešetke

 • Aluminijske rešetke sa jednim ili 2 reda krilaca koje mogu biti fiksne ili podesive
 • Rešetke se mogu naručivati s posebnim mjerama I plastificirati u raznim bojama
 • Koriste se za odsis ili usis za montažu u prostorima ili vanjske (protukišne)
 • Mogućnost ugradnje sa vidljivim vijcima ili sa ugradbenim ramom (UR) gdje se ne vide vijci
 • Mogućnost narudžbe regulacije količine zraka za sve rešetke

Usisno-revizijske i tlačne rešetke

Usisna rešetka

ORP

 • Usisna rešetka za montažu na knauf strop ili na kanal
 • Rešetke se mogu naručivati s posebnim mjerama I plastificirati u raznim bojama
 • Koriste se za usis zraka, najčešće za kanalske klime I ventilokonvektore
 • Rešetka se otvara pa je kroz nju moguće servisirati uređaj, mijenjati filtere I sl.

Tlačna rešetka

PTR

 • Tlačna rešetka za montažu na knauf strop/zid ili na kanal
 • Rešetke se mogu naručivati s posebnim mjerama I plastificirati u raznim bojama
 • Koriste se za upuhivanje zraka u prostoriju, najčešće za kanalske klime I ventilokonvektore
 • Rešetka je aluminijska I ima jedan red pomičnih krilaca s polugom da se pomiču istovremeno

Anemostati i distributeri

 • Aluminijski distributeri I anemostati s fiksnim ili pomičnim krilcima
 • Mogu se plastificirati u raznim bojama
 • Postoje razne vrste dstributera za razne namjene
 • Postavljaju se najčešće s centralnim vijkom u predviđenu priključnu kutiju